Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της MICROSYSTEMS

Η Microsystems ιδρύθηκε το 1978 και λειτουργεί με την σημερινή της νομική μορφή από το 1982. Η εταιρεία μας έχει σαν στόχο ολοκληρωμένες λύσεις και επιδιώκει:

α) Να προσφέρει στην Ελληνική αγορά τα καλήτερα υλικά (HARDWARE)

β) Να επιλέγει από την διεθνή αγορά προϊόντα υψίστης ποιότητος και αρίστης αποδοτικότητας , έτσι ώστε να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των πελατών της.

γ) Να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της, παρέχοντας υψηλοτάτου επιπέδου SERVICE, τόσο στο HARDWARE όσο και στο SOFTWARE. Το γεγονός ότι οι ολοκληρωμένες λύσεις είναι η βασική μας απασχόληση, αποτελεί και το κλειδί της επιτυχημένης πορείας μας κατά την τριακονταετή ιστορία της επιχείρησης

Περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ MICROSYSTEMS

Software

Ύδρευση-Αποχέτευση            Γενική Λογιστική- Αναλυτική Λογιστική-Προϋπολογισμός
Πάγια                                         Πρωτόκολλο
Αποθήκες                                  Μισθοδοσία
Φορητά τερματικά                  Ιστοσελίδα e-bill των ΔΕΥΑ

Περισσότερα

Hardware

Η MICROSYSTEMS χρησιμοποιεί τους LINUX based SERVERS της DELL και HP, LASER εκτυπωτές της HP και της Lexmark καθώς επίσης και Dot matrix εκτυπωτές της AMTDatasouth και Lexmark.Για την ηλεκτρονική λήψη ενδείξεων χρησιμοποιεί τα φορητά τερματικά της MINEC και της DATALOGIC για δε τα ταμεία της ΔΕΥΑ έχει κατασκευάσει ειδικά τερματικά -ακυρωτικά VALIDATION- UNIT.R3

Service

Η MICROSYSTEMS επιδιορθώνει και συντηρεί ολόκληρο τον εξοπλισμό που εγκαθιστά στους πελάτες της. Η συντήρηση είναι προληπτική και επανορθωτική με συμβόλαια συντήρησης που καθορίζουν τους όρους και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων των συμβαλομένων.Έτσι οι ΔΕΥΑ μπορούν να διασφαλίσουν την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού τους συστήματος.

Τυπογραφείο

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστάσεις στις οποίες παράγονται όλα τα μηχανογραφικά έντυπα που απαιτούνται για την έκδοση των λογαριασμών είτε από εκτυπωτές Laser (A4) είτε από εκτυπωτές dot matrix καθώς επίσης και όλα τα άλλα μηχανογραφικά έντυπα(Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής-Εξαγωγής, Εντάλματα πληρωμής, Συμψηφιστικά, Εντολές προς Βάρδια και Συνεργείο κλπ

ΕΙΚΟΝΕΣ

Microsystems Pydra

 • Ύδρευση-Αποχέτευση
 • Γενική /Αναλυτική Λογιστική-Προϋπολογισμός
 • Πάγια
 • Πρωτόκολλο
 • Αποθήκες
 • Φορητά τερματικά
 • Μισθοδοσία
 • e-BILL

Pydra Software

  Ύδρευση-Αποχέτευση

  Αιτήσεις των καταναλωτών(παλαιών και νέων)
  Διαχείριση: SMS
                            Μετρήσεων
                             Διαδρομών
                             Τιμολογίων
                            Πληρωμών:Ταχυδρομικών
                                                   Τραπεζικών
                                                   Διατραπεζικών
  Διαχείριση: Καταναλωτών
                            Αιτήσεων καταναλωτών
                             Μεταβολών σταθερών στοιχείων
                             Χρεώσεων
                             Πιστώσεων
                             Τόκων
                             Διακοπών
                             Επανασυνδέσεων
                             Ειδοποιήσεων
                             Ανακλήσεων
                             Βλαβών
                             Καταναλώσεων Δόσεων
                             Νέων συνδέσεων
                             Εγγυήσεων
                             Προκαταβολών
                             Προπληρωμών
                             Διακανονισμών
                             Εντολών προς συνεργεία
                             Εντολών προς βάρδια
  Ψηφιοποίηση παραστατικών Ύδρευσης-Αποχέτευσης

  Το σύστημα παρέχει στην διοίκηση κάθε λεπτομέρεια του καταναλωτή και πλήθος στατιστικών στοιχείων για την πλήρη απεικόνιση των δεδομένων του πελάτη με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των τμημάτων της ΔΕΥΑ.

  Γενική Λογιστική- Αναλυτική Λογιστική-Προϋπολογισμός

  Η Γενική και Αναλυτική Λογιστική, όπως και κάθε module του λογισμικού μας, είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ΔΕΥΑ χωρίς αχρείαστες και περιττές παραμέτρους που καθιστούν δύσχρηστη την τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κ.Β.Σ. στοιχείων της επιχείρησης. Παράλληλα η Γενική και Αναλυτική Λογιστική είναι "γεφυρωμένη" με την Ύδρευση-Αποχέτευση έτσι ώστε οι ενημερώσεις να γίνονται χωρίς συμψηφιστικά. Το ίδιο ισχύει και για την σύνδεση της Λογιστικής με τον προϋπολογισμό.

  Αναλυτικά
  Καταχώρηση Λογιστικών Σχεδίων
  Μεταφορά Λογιστικού Σχεδίου από έτος σε έτος
  Έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τονΚΒΣ
  Παράλληλη λειτουργία δύο χρήσεων
  Σύνδεση Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
  Ενημέρωση Γ.Λ. και Α.Λ. από όλα τα υποσυστήματα
  Φύλαξη λογιστικών εγγραφών σε προσωρινό αρχείο σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
  Μεταφορά υπολοίπων στους λογαριασμούς νέας χρήσης
  Παρακολούθηση του Φ.Π.Α.
  Ημερολόγια και καταστάσεις
  Ισοζύγια
  Καθολικά
  Ισολογισμός
  Απογραφή και όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το Κ.Β.Σ.
  Δημιουργία κέντρων κόστους
  Κατάρτιση προϋπολογισμού
  Οριστικοποίηση προϋπολογισμού
  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
  Αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων
  Ανακεφαλαίωση
  Περιοδικός Απολογισμός εσόδων-εξόδων

  Πάγια

  Ονοματολογία Παγίου
  Λογιστική ένταξη παγίων στην Γ.Λ.
  Αξία κτήσης και μεταβολές
  Πώληση/Αντικατάσταση παγίου
  Βελτιώσεις - Προσθήκες - Επεκτάσεις
  Τόπος εγκατάστασης παγίου
  Κατάσταση παγίου(ενεργό κλπ)
  Εκποιήσεις - Διαλύσεις - Καταστροφή
  Υπολογισμός αποσβέσεων και αναπόσβεστης αξίας

  Πρωτόκολλο

  Εισερχόμενα/ εξερχόμενα
  Αρίθμηση ενιαία/κατά κατηγορίας
  Αρχειοθέτηση
  Συσχετισμός εισερχομένων-εξερχομένων
  Περαιωμένα/σε εκκρεμότητα
  Αναζητήσεις με φίλτρα ή κλειδιά
  Εκτυπώσεις

  Αποθήκες

  Στοιχεία Είδους
  Κωδικός Περιγραφή
  Μονάδα μέτρησης
  Ποσότητα
  Τιμή αγοράς
  Τρόπος υπολογισμού
  Αξία κτήσης Δελτία εισαγωγής/εξαγωγής, ΤΔΑ, ΔΑ
  Επιμερισμοί
  Όρια ασφαλείας/παραγγελίας
  Ευρετήριο ειδών/Διαμόρφωση αξίας κόστους σύμφωνα με την μέθοδο αποτίμησης κατά την εξαγωγή του είδους από την αποθήκη
  Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
  Αποθήκες καυσίμων Διαχείριση μηχανημάτων / αυτοκινήτων

  Λήψη Ενδείξεων - Mcounters

  Εφαρμογή που λειτουργεί σε Android συσκευές(κινητά-tablet)
  Λήψη στίγματος του Υδρομέτρου και αποτύπωση στην καρτέλα του
  Πλοήγηση στο σημείο του υδρομέτρου με το Google Maps
  Λήψη φωτογραφιών και αποτύπωση στην καρτέλα του υδρομέτρου
  Συμβατότητα με το λογισμικό Ύδρευσης-Αποχέτευσης
  Σταθερά στοιχεία καταναλωτών
  Προηγούμενες καταναλώσεις
  Καταχώρηση βλαβών
  Καταχώρηση νέων υδρομέτρων και ενδείξεων
  Αναζητήσεις καταναλωτή με υδρόμετρο, οδό και όνομα
  Χρόνοι ενδείξεων
  Σύνδεση με κεντρικό για μεταφορά ενδείξεων

  ΕΙΚΟΝΕΣ

  Μισθοδοσία

  Σταθερά στοιχεία υπαλλήλου
  Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλου(ενεργός, οικογενειακή κατάσταση κλπ)
  Επιδόματα
  Ταμεία υπαλλήλων
  ΑΠΔ
  Συμβάσεις
  Δάνεια
  Αναδρομικά
  Αποδείξεις πληρωμής
  Ηλεκτρονικές καταστάσεις προς τράπεζα
  Αδειες

  Ιστοσελίδα e-bill των ΔΕΥΑ

  Οι σύγχρονες ανάγκες για ηλεκτρονική πληροφόρηση των πελατών των ΔΕΥΑ απαιτούν τη δημιουργία ιστοσελίδας μέσα από την οποία ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται για τους λογαριασμούς του και να ειδοποιείται όταν ένας νέος εκδίδεται.

  Η MICROSYSTEMS έχει υλοποιήσει ιστοσελίδα για την διαχείριση των λογαριασμών και των χρηστών που εγγράφονται(username και password) σε αυτήν στην ιστοσελίδα. Όταν γίνει η εγγραφή οι καταναλωτές μπορούν να δουν, να εκτυπώνουν, να αρχειοθετούν στον υπολογιστή τους τους λογαριασμούς.

  Περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ

Pydra ver2.0 Τυπογραφείο Φορητά τερματικά

Pydra ver2.0 A

Pydra ver2.0 B

Pydra ver2.0 C

Pydra ver2.0 D/h3>

Φορητά τερματικά A

Φορητά τερματικά B

Φορητά τερματικά C

Φορητά τερματικά D

Τυπογραφείο A

Τυπογραφείο B

Τυπογραφείο C

Τυπογραφείο D

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IΔΡΥΣΗ

Επωνυμία : MICROSYSTEMS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος : MICROSYSTEMS IKE
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 000474301000
Εταίροι : Κατωπόδης Ελευθέριος (Κων/πόλεως 344, Αχαρνές, Αττική)
                 Κατωπόδης Νικήτας (Κων/πόλεως 344, Αχαρνές, Αττική)

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η MICROSYSTEMS έχει σαν στόχο ολοκληρωμένες λύσεις και επιδιώκει:
α. Να προσφέρει στην Ελληνική αγορά τα καλήτερα υλικά (HARDWARE).
β. Να επιλέγει από την διεθνή αγορά προϊόντα υψίστης ποιότητος και αρίστης αποδοτικότητας , έτσι ώστε να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των πελατών της.
γ. Να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της, παρέχοντας υψηλοτάτου επιπέδου SERVICE, τόσο στο HARDWARE όσο και στο SOFTWARE.
Το γεγονός ότι οι ολοκληρωμένες λύσεις είναι η βασική μας απασχόληση, αποτελεί και το κλειδί της επιτυχημένης πορείας μας κατά την τριακονταετή ιστορία της επιχείρησης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας στεγάζεται σήμερα στα δικά της γραφεία στην οδό Ι. Δροσοπούλου & Λέσβου 10 και καταλαμβάνει χώρο 600τ.μ. σε τρεις ορόφους. Διαθέτει τμήμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HARDWARE), τμήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) και τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.


ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η MICROSYSTEMS είναι OEM Dealer για τις Αμερικάνικες εταιρείες DELL και HP στον τομέα των LINUX βασισμένων υπολογιστών πολλών χρηστών. Αντιπροσωπεύει επίσης και περιφερειακά μεταξύ των οποίων τους εκτυπωτές AMT-DATASOUTH ,LEXMARK και HP τα φορητά τερματικά Datalogik, οπτικούς laser αναγνώστες, και έχει κατασκευάσει τις δικές της μονάδες (Validation Units) ειδικά σχεδιασμένες για τα ταμεία της ΔΕΥΑ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η MICROSYSTEMS ΕΠΕ απασχολεί μόνιμους υπαλλήλους που καλύπτουν τους τομείς της εξυπηρέτησης(SERVICE), της ανάπτυξης νέων προϊόντων (HARDWARE - SOFTWARE) και διοίκησης. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το βασικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα όχι μόνον στην παραγωγή ποιοτικού έργου αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης. Η ομαδικότητα, ο σεβασμός προς τον πελάτη, οι σχέσεις των μελών μας προς όλους τους πελάτες μας, η τήρηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεών μας, αποτελούν μερικές από τις βασικές αξίες μας. Με επίκεντρο τον χρήστη σχεδιάζουμε καινοτόμα προϊόντα, αξιοποιώντας καινοτόμες(state of the art) τεχνολογίες. Όλα τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για να είναι λειτουργικά, εύχρηστα, απλά και να εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης. Η ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελείται από επιστήμονες με τεράστια εμπειρία στην εφαρμοσμένη μοντέρνα τεχνολογία.

  Διοίκηση
 •   Ελευθέριος Κατωπόδης
 •            (Γεν. Διευθυντής)
 • manager@microsystems.gr
  Τμήμα Software
 • Βασίλης Αράπης
 •      barapis@microsystems.gr
 • Κώστας Καρανάσος
 •      k.karanasos@microsystems.gr
 • Δημήτρης Μπαλογιάννης
 •     dimitrismp@microsystems.gr
 • Δημήτρης Δήμπας
 •     d.dimpas@microsystems.gr
  Γραμματεία
 • Λώρα Αποστολοπούλου
 • lapostol@microsystems.gr
  Τμήμα Hardware
 • Δημήτρης Simeonov
 •      support@microsystems.gr
 • Ιάκωβος Τζεβελέκος
 •     i.tzevelekos@microsystems.gr
  Εκπαίδευση
 • Δημήτρης Μπαλογιάνης
 • Βασίλης Αράπης

INFORMATION AND OWNERSHIP

The company was formed in Athens - Greece in 1978 but it works in its present status since 1982. Its capital is 230.000,00 dollars. It is privately owned by management.

COMPANY GOAL AND STRATEGY

MICROSYSTEMS IKE is committed to the integral data processing market and has its goals:
a. To be the number one supplier of data processing equipment in the market served
b. To select equipment of the highest quality and top reliability in order to maintain customer confidence and satisfaction.
c. To be differentiated from competition by providing an exceptional level of service and customer support.
The fact that integral (turn-key) data processing is our only business, is central to our marketing philosophy. By its nature, an integral data processing system, is sold to the ultimate user, together with the solution of the problem. Assuming full responsibility for turn-key solutions is both a challenge and a responsibility. MICROSYSTEMS IKE has designed its products to offer unique advantages to its target customers, advantages which ultimately influence the end user.

FACILITIES

The business presently occupies over 600 square meters of office and repair space at 10 Lesvou Street, 112 56 Athens, GREECE, privately owned by MICROSYSTEM IKE. Additional space is available for expansion. Employment is in excess of fourteen (14) full-time employees supporting the function of engineering, service, sales, programming and administration . Office visits by present or prospective customer are encouraged.

PRODUCTS

The product line presently encompasses a complete line of servers made by DELL and HP, a complete line of LEXMARK printers, a complete line of AMT-Datasouth printers, a complete line of OPTICON laser scanners , MINECand DATALOGIC hand held terminals , AXEL terminals, and our own Laser Validation UnitPERSONEL

Personel with whom you may have contact include :

 • Eleftherios Katopodis (Chief Officer)
 • Software support
 • Hardware support
 • manager@microsystems.gr
 • software@microsystems.gr
 • support@microsystems.gr

MICROSYSTEMS L.T.D.

LESVOU 10 str , 11256 - Athens, Greece
PHONE: +30-210-8660088
FAX: +30-213-0036570

ΠΕΛΑΤΕΣ MICROSYSTEMS

Πελάτες της MICROSYSTEMS

ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΔΕΥΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΚΩ
ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΔΕΥΑ
ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ
ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

e-bill

Ιστοσελίδα e-bill των ΔΕΥΑ

e-bill

Ιστοσελίδα e-bill των ΔΕΥΑ

Ιστοσελίδα e-bill των ΔΕΥΑ

Οι σύγχρονες ανάγκες για ηλεκτρονική πληροφόρηση των πελατών των ΔΕΥΑ απαιτούν τη δημιουργία ιστοσελίδας μέσα από την οποία ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται για τους λογαριασμούς του και να ειδοποιείται όταν ένας νέος εκδίδεται.

Η MICROSYSTEMS έχει υλοποιήσει ιστοσελίδα για την διαχείριση των λογαριασμών και των χρηστών που εγγράφονται(username και password) σε αυτήν στην ιστοσελίδα. Όταν γίνει η εγγραφή οι καταναλωτές μπορούν να δουν, να εκτυπώνουν, να αρχειοθετούν στον υπολογιστή τους, τους λογαριασμούς.

ΕΙΚΟΝΕΣ

  Χρήση της ιστοσελίδας

  Στην ιστοσελίδα υπάρχει μια φόρμα εγγραφής στην οποία ο καταναλωτής γράφει το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό και δηλώνει τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και το barcode του λογαριασμού ώστε να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του.
  Με τη είσοδο στην υπηρεσία εμφανίζονται οι τελευταίοι λογαριασμοί του καταναλωτή για το συγκεκριμένο υδρόμετρο.
  Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να τους ανοίξει και να τους εκτυπώσει ώστε να πάει με την εκτύπωση να πληρώσει σε όλα τα σημεία στα οποία η ΔΕΥΑ δέχεται πληρωμές (Τράπεζες, πρακτορεία ΟΠΑΠ, ΕΛΤΑ κλπ.).
  Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσει στον λογαριασμό του και άλλα ακίνητα, έτσι ώστε με έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση σε όλα τα ακίνητα που του ανήκουν.
  Υπάρχει φόρμα τροποποίησης των στοιχείων του χρήστη.
  Μπορεί να προστεθεί η δυνατότητα πληρωμής του λογαριασμού μέσα από την ιστοσελίδα με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή paypal.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα τελευταία νέα της MICROSYSTEMS

ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών προστέθηκε στους πελάτες μας. Εγκαταστάθηκαν multi-user/multi process συστήματα με τεχνολογίες mirroring και ευαίσθητες μονάδες όπως δίσκοι και τροφοδοτικά Hot Plug για μεγαλύτερη ασφάλεια

Η ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Η ΔΕΥΑ Καλαμπάκας προστέθηκε στους πελάτες μας. Εγκαταστάθηκαν multi-user/multi process συστήματα με τεχνολογίες mirroring και ευαίσθητες μονάδες όπως δίσκοι και τροφοδοτικά Hot Plug για μεγαλύτερη ασφάλεια

ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Η ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης προστέθηκε στους πελάτες μας. Εγκαταστάθηκαν multi-user/multi process συστήματα με τεχνολογίες mirroring και ευαίσθητες μονάδες όπως δίσκοι και τροφοδοτικά Hot Plug για μεγαλύτερη ασφάλεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης της ΠΟΛ 1077/26.3.2012 (άρθρο 9) για τις ΔΕΥΑ που αφορά την υποβολή αρχείων με καταναλώσεις για το έτος 2011.Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 28/2/2013 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία για το έτος 2012. Οι ΠΟΛ που αφορούν τα παραπάνω είναι οι:
download download
Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 ψηφίστηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για το 2013, με αρκετές ασάφειες ως προς την εφαρμογή του και κυριότερα αυτήν της κλιμακωτής έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ για ετήσιο εισόδημα έως 21.000 ευρώ Με την ΠΟΛ 1010/25.01.2013 του Υπουργείου Οικονομικών, αποσαφηνίζεται πλήρως ότι η έκπτωση θα γίνεται στην εκκαθάριση, με τεχνικές προδιαγραφές που εμπεριέχονται. Με δεδομένη πλέον την υπευθυνότητα που διακρίνει την εταιρεία μας, ως προς την έγκυρη, έγκαιρη και διαρκή συνεργασία με τους πελάτες μας, η Microsystems έχει ήδη καλύψει την εφαρμογή του νομοσχεδίου. Επισυνάπτουμε την σχετική εγκύκλιο .
download

Όροι χρήσης της Ιστοσελίδας

1.            Εισαγωγή
Η χρήση του Iστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος ιστότοπου προορίζεται αποκλειστικά για τη δική σας πληροφόρηση και χρήση. Υπόκειται σε απροειδοποίητες αλλαγές .
2.            Περιεχόμενο - Ευθύνη
Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Η MICROSYSTEMS καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη των ιστοσελίδων του Ιστότοπου. Η MICROSYSTEMS δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου.
Η χρήση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών που εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Δική σας ευθύνη είναι να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστότοπου ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Από καιρού εις καιρόν, ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας, για την εξασφάλιση περισσότερων πληροφοριών. Δεν σημαίνουν ότι εγκρίνουμε τους προτεινόμενους ιστότοπους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων.
3.            Υποχρεώσεις Χρηστών
Ο παρών ιστότοπος περιέχει υλικό του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες ή διαθέτουμε άδεια χρήσης. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διάταξη, την όψη, την εμφάνιση και τα γραφικά, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή διανομή του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο από τον χρήστη απαγορεύεται. Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη χρήση του Ιστότοπου.

4.            Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του δικτύου
Η MICROSYSTEMS δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η MICROSYSTEMS δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.
Αν και η MICROSYSTEMS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

7.            Εφαρμοσμένο Δίκαιο - Δωσιδοκία
Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αυτή την χρήση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.